Menu:
Wstęp
Plan
Szata roślinna
Kaplica św. Floriana
Kapliczka
Grota Lourdes
Wiadukt
Wstęp
Góra Parkowa jest rozległym wzniesieniem (388 m n.p.m.) na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zachodnie zbocze opada stromo ku rzece, wschodnie bardzo łagodnie obniża się w dolinę rzeki Pławna. Większość wzniesienia zajmują użytki rolne, na grzbiecie i zachodnim zboczu utworzono w XIX wieku park miejski.Wytyczono promenadę, a później inne ścieżki. W południowej części parku znajduje się pięknie położony basen kąpielowy. Na północnym skłonie, nad urwistym zboczem wznosi się kaplica św. Floriana, a nieco dalej na północ kapliczka domkowa z XVIII wieku. Góra odegrała też pewną rolę w historii regionu. Na wschodnim zboczu Góry Parkowej 14 lutego 1745 roku toczyła się bitwa pomiędzy wojskami pruskimi, dowodzonymi przez gen. Lehwalda i austriackimi, dowodzonymi przez hr. von Wallisa. Wygranie bitwy przez Prusaków przesądził o zajęciu przez nich hrabstwa kłodzkiego.
bystrzyca.plziemiabystrzycka.pl